Elektrochirurgia, jedna z metod postępowania operacyjnego za pomocą prądu wysokiej częstotliwości, przepływający przez specjalny nóż elektryczny lub żegadło elektryczne dającego ciepło.

Ciepło te powoduje koagulację białka tkankowego oraz sklejanie się i zamknięcie przecinanych drobnych naczyń krwionośnych skóry, tkanki podskórnej i błon śluzowych.