Polityka jakości

Realizacja polityki jakości opiera się na następujących zasadach:

  1. Sprzedaż urządzeń medycznych skutecznych w działaniu i bezpiecznych dla obsługi i pacjentów, spełniających wymagania dyrektywy 93/42/EWG oraz Ustawy o wyrobach medycznych.
  2. Partnerskie podejście do klienta i szybka reakcja na jego oczekiwania.
  3. Zwiększenie sprzedaży na rynku krajowym.
  4. Ciągła dbałość o jakość wykonywanych usług.
  5. Partnerska współpraca z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji jednostką certyfikującą – oceniającą nasz system zarządzania jakością.
  6. Ciągłe doskonalenie skuteczności naszego działania poprzez utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 13485:2012

W realizacji polityki jakości uczestniczą wszyscy pracownicy firmy POLYMED.