Serwis – Fiberoskopy

Fiberoskopy stosowane w kolonoskopii, gastroskopii, bronchoskopii itp.

Serwis fiberoskopii wykonuje w zasadzie wszystkie naprawy, jednak najczęściej naprawiane lub wymieniane są:

  • uszkodzone kanały biopsyjne, wodno-powietrzne, ssania,
  • osłony końcówek skrętnych oraz same końcówki,
  • światłowody i obrazowody,
  • przetworniki obrazu,
  • sondy wgłębnika i oświetlacza,
  • wtyczki oświetlacza

Przed przystąpieniem do czynności serwisowych wykonujemy bezpłatną ekspertyzę, która może być udokumentowana zdjęciami lub/i filmem.

WYKONUJEMY TESTY BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO WG. NORMY PN EN 62353, EN 60601 Z WYDRUKIEM Z URZĄDZENIA STESTOWANEGO SECUTEST S III +, ORAZ TESTY SZCZELNOŚCI.

Rodzaje uszkodzeń